Korson Kokoomus

Korson Kokoomus, kuten monet muutkin Vantaan alueelle syntyneet kokoomusyhdistykset on saanut alkunsa Tikkurilan kokoomuksesta. Tikkurilan kokoomuksen puheenjohtajan Otto Vallen ja seuran sihteerin maisteri Martti Ilveskorven  toimesta 1956 perustettiin maalaiskuntaan toinen kansallisseura, Korson kansallisseura.

Ensimmäisessä vuosikokouksessa 25.helmikuuta 1957, joka pidettiin Korson Teollisuuskerhon huoneistossa valittiin puheenjohtajaksi insinööri E. Riila ja johtokunnan muiksi jäseniksi Niilo Nordfors, Sulo Nortimo, Tapani Koskikallio, Harry Hallaneva, Ilmari Nissinen, Jorma Multanen ja Seppo Laakso.

Korso ei ole aina ollut ”toiveiden kultamaa”, ei ilmeeltään eikä maineeltaan, mutta omaleimaisuutensa ja mm. kokoomuslaisten vaikuttajien kautta ollut aina esillä sekä vantaalaisessa elinkeinoelämässä että politiikassa. Korson Kokoomuksen riveistä on säännöllisesti noussut uusia johtohahmoja vantaalaiseen ja valtakunnalliseenkin päätöksentekoon.

Tänään Korson Kokoomus on Vantaan toiseksi suurin kokoomusyhdistys. Jäseniä yhdistyksessä on n. 60 henkeä.

Kokoomusaate

Kokoomus on arvopuolue

Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekäyksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kokoomus on aktiivinen ja avoin uudistaja

Kokoomus korostaa arvokysymyksissä yksilöiden omantunnon merkitystä ja moniarvoisuutta. Yksilöiden vapaus ajatella ja toimia itsenäisesti sekä vähemmistöjen oikeudet ovat vapausaatteiden ydinasioita. Kokoomuksessa uskotaan mahdollisuuksien tasa-arvoon ja valinnanmahdollisuuksiin. Yksilöt tekevät päätöksiä ja valintoja yhteiskunnassa. Kokoomus rakentaa aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Kokoomus luottaa ihmisen kykyyn tiedostaa ja korjata virheitään.

Kokoomukselle on tärkeää perustusturvan toteutuminen ja mahdollisuus itsensä sivistämiseen ja kehittämiseen

Haluamme parantaa ihmisten elinolosuhteita sekä luoda koko kansalle hyvän elämän edellytykset ja mahdollisuuden kehittää itseään. Erityistä huolenpitoa tarvitsevista on huolehdittava. Tavoitteena on edistää sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä perusturvan ja huolenpidon toteutumista.

Kokoomus on perinteiden säilyttäjä

Tahdomme säilyttää sen perinteisen ja arvokkaan henkisen, hengellisen ja aineellisen pääoman, jonka edeltävät sukupolvet ovat meille jättäneet. Se tarkoittaa myös hiljaisen tiedon eli sanattoman tai kirjoittamattoman tietotaidon, perinteen ja osaamisen vaalimista sekä siirtämistä seuraaville sukupolville. Kokoomuksen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen.

Lue lisää